Et stort skridt nærmere Ladegårds Å

En af de store knaster ved at bruge spildevandsmidler til grønne moderne skybruds/klimaløsninger har været statens regler på området, der har skelnet skarpt mellem kloakanlæg og grønne løsninger.

Indtil nu. Det er lykkedes København, Frederiksberg og andre kommuner at overbevise staten om, at pengene fra spildevandstakster kan bruges bedre på grønne løsninger som f.eks. Ladegårdsåen

Tillykke til hele Hovedstaden.

Fra KKs nyhedsportal:

26.11.12 | Vi har i København en klar plan for, hvordan vi sikrer byen mod klimaforandringer og ikke mindst de skybrud, vi allerede har fået en forsmag på. Men det har været uklart, hvem der skal betale regningen. Derfor er det en kæmpe sejr, at lovgivningen nu bliver ændret, så vi endelig kan få sat fat fart på klimasikringen af København.

Ny lovgivning på vej
Hidtil har forsyningsselskaberne kun kunnet bruge de midler, de får ind via vand- og spildevandsafgifterne, til at betale for løsninger under jorden. Men i stedet for en dyr og besværlig udvidelse af kloakkerne vil vi i København i så høj grad som muligt hellere benytte metoder, som bidrager positivt til byen i form af blå og grønne oaser og rekreative byrum.

Derfor er det en rigtig god nyhed, at lovgivningen nu bliver ændret, så forsyningsselskaberne fra årsskiftet kan finansiere klimatilpasningsløsninger over jorden. Sammen med KL og regeringens aftale om, at der i 2013 må bruges 2,5 mia. kr. på klimatilpasning, gør det, at vi for alvor kan komme i gang med klimasikringen af København – især i forhold til skybrud.

F.eks. tager vi nu sammen med Københavns Energi hul på at gøre Sankt Annæ Plads i Indre By mere robust over for vandmasserne, og vi kigger på, om vi kan genåbne Ladegårdsåen.


2 Comments on “Et stort skridt nærmere Ladegårds Å

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*