Forundersøgelse på Budget 2014

bispeengen

Der igangsættes en teknisk foranalyse af muligheden for at etablere en tunnel og anlægge en åpark langs Ågade og Åboulevarden. Analysen skal bl.a. vurdere muligheden for takstfinansiering, indeholde en vurdering af, hvor meget projektet bidrager til løsning af trængselsproblemerne i København samt afdække, i hvor høj grad projektet bidrager til at klimasikre byen.

Derudover er det afgørende, at kommunens, borgernes og virksomhedernes infrastruktur beskyttes mod fremtidige oversvømmelser.

Der afsættes:
– 0,4 mio. kr. i anlæg 2014 og 0,6 mio.kr. i 2015 til en teknisk foranalyse af muligheden for at etablere en tunnel og anlægge en åpark langs Ågade og Åboulevarden.

Parterne er enige om, at foranalysen endvidere skal indeholde en beregning af de samfundsøkonomiske gevinster ved projektet sammenlignet med en alternativ anvendelse af midlerne, herunder til klimasikring og til at reducere trafikken andre steder i kommunen.

Foranalysen udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*