Trængsels-komissionen

Jeg har fået et par henvendelser fra journalister og beboere om hvad Trængselskomissionen byder Åboulevarden og om det har nogen betydning for Ladegårds Å-projektet. Det helt korte svar er – og hold nu fast – kommissionens strategi vil øge trafikken på Åboulevarden med ca. 5000 biler om dagen i 2025 – set i forhold til hvis man ingenting gør.

Det betyder, at kommissionens strategi gør det værre for beboerne, end hvis man bare lader stå til og ingen ting gør. Effekten opstår, fordi Åboulevarden i strategien er udset til at være den primære indfaldsvej for bilerne. Andre parallelle veje får nogle af de mere grønne og kollektive løsninger, som f.eks. Letbane og supercykelstier. Og det efterlader Åboulevarden med al biltrafikken.

Kort 5.8 | Effekt af Kommissionens strategi for biltrafikken i de indre bydele ift. basis 2025 / s. 103

traengsk_trafikb

Jeg skal ikke vurdere kommissionens anbefalinger for den overordnede trafik-afvikling, men det er tydeligt, at de ikke løser Åboulevardens problemer. Vores forslag til en Åboulevard-tunnel vil også øge trafikken på Åboulevarden – den helt store forskel er bare, at den vil køre i tunnellen.

Partikelforurening

Jeg vil bare nøjes med dette citat: “Det anslås, at det totale antal tilfælde af såkaldte ‘for tidlige kroniske dødsfald’ i hovedstadsområdet som følge af luftforurening udgjorde ca. 1.500 i 2010, heraf ca. 540 tilfælde i Københavns og Frederiksberg kommuner.”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*