Ladegårdsåen i Åboulevard eller Rantzausgade?

Hvad koster mest? Magasinet KBH har i dag en artikel hvor de 2 muligheder for at åbne Ladegårds Å opridses. Rantzausgade: 300 millioner. Åboulevard 2,3 milliarder. Men er regnestykket så simpelt?

Jeg mener ikke de to projekter kan sammenlignes. Vores forslags virkelige styrke ligger i, at det skaber helt nye arealer i byen, der kan bruges til at løse de opgaver politikerne måtte ønske: Ny byudvikling, klimatilpasning og skybrud, en blå-grøn gitterstruktur til mennesker og dyr. Og så selvfølgelig en stor folkesundhedseffekt, når støj- og partikelforurening forsvinder.Og det er jo udover den biltunnel der er indregnet.

Alle disse muligheder er kommunale prioriteter, og derfor er der også budgetter til det i de forskellige kommunale planer. Vores projekt er i sidste ende en sammenskrivning af kommunale planer with a twist. Herudover mener vi, at projektet kan gennemføres som naturgenopretningsprojekt og infrastrukturprojekt, og dermed tiltrække statslige midler, evt. også EU midler og de helt store fonde.

Vi ved dog ikke præcist hvad projektet er værd, og hvordan det kan finansieres, før der foreligger en professionel forundersøgelse fra kommunen.


1 Comment on “Ladegårdsåen i Åboulevard eller Rantzausgade?

  1. Som tankeeksperiment har jeg spurgt markedet hvad de nye arealer er værd til byudvikling. 3 km fra Bispeengbuen til søerne gange 40 meters bredde er 120.000 m² byggegrund. Vi giver lov til at bygge etagebyggeri så byggeprocenten bliver 200% og tager 15.000 kr. per bygge-kvadratmeter for disse attraktive grunde. 120.000 m² gange 200% gange 15.000 kr. er 3,6 milliarder kr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*