Danmarks Naturfredningsforening støtter Ladegårds Å på Åboulevard

Du spørger måske dig selv, hvordan en naturfredningsforening kan støtte et projekt med en motortrafiktunnel til 2 milliarder kr? Læs Rune Langes argumentation her.

Københavns kommune er desuden enige med Danmarks Naturfredningsforening når det kommer til de naturmæssige kvaliteter. De skriver:

“Såvel naturmæssigt som rekreativt og landskabeligt vil det være en stor gevinst for København af få åbnet Ladegårdsåen.” (Strategi for Biologisk mangfoldighed s. 13)

Dette kort viser hvordan en grøn korridor vil binde eksisterende grønne og blå områder sammen

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*