S: »Vi må have undersøgt, om vi kan flytte trafikken ned under jorden«

Aaboulevard

(foto: Teitur Jónasson)

Jesper Christensen (S), medlem af Borgerrepræsentationen og gruppeformand:

København er en storby, hvor alt og alle skal kunne være og kunne færdes. Vi vil gerne have en by, der er grøn, har livskvalitet og en sund økonomi. Og faktisk går det rigtig godt. Selv om der selvfølgelig fortsat og altid vil være nye udfordringer at kaste sig over. Når vi kommer til færdsel og trafik, er det netop en af udfordringerne.

Åboulevarden/Ågade og Bispeengbuen lyser rødt, når vi ser på trafikknuder i byen, vi skal have sat på dagsordenen. Området omkring Bispeengbuen lyser rødt, når vi ser, hvor mange mennesker, der bliver påvirket af den store trafikmængde, der dagligt passerer her. Det lyser rødt, når man blot lader tankerne løbe om, hvad sådan et byrum egentlig kan bruges til – hvis der ikke var en vej – men måske en metro, som der er om lidt.

Men København er trods alt en by i vækst med 1.000 flere københavnere om måneden og et driftigt erhvervsliv. Der må være trafik for, at det kan lykkes. Og Åboulevarden/Ågade og Bispeengbuen er en af de centrale veje, vi ikke kan undvære. Alligevel må det kunne gøres anderledes og bedre. Vi må kunne skabe et byrum, der er grønt, sjovt, levende, samtidig med at vi får biler og lastbiler ind og ud af byen.

Vi må have en dialog med Frederiksberg Kommune i gang, så området ikke overses. Og vi må have undersøgt, om vi kan flytte trafikken ned under jorden. Derfor har vi sat området Åboulevarden/Ågade og Bispeengbuen på dagsordenen i vores valgprogram for næste kommunalvalg.

Jesper Christensen, gruppeformand (S)

 

På Miljøpunkt Nørrebro glæder vi os til at høre mere til partiernes idéer til en ambitiøs grøn byudvikling. Det er glædeligt, at Socialdemokratiet nu går foran og viser, at der er plads til at prioritere arealerne i byen på en helt ny måde.

Ved at føre trafikken i tunnel fra Bispeengbuen til søerne frigives et areal af en helt uhørt størrelse, som byplanlæggere og borgere kun har kunnet drømme om. Miljøpunkt Nørrebro har foreslået at åbne Ladegårds Å i det historiske åleje, men der vil givetvis også komme andre forslag til, hvordan de værdifulde arealer benyttes bedst.

Miljøpunkt Nørrebro byder en diskussionen blandt borgere og interessenter velkommen, og vi vil i den kommende tid indsamle forslag fra bydelene.

Der er mange planområder, hvor et flagskibsprojekt som dette kan have en målbar virkning og som bør inddrages i en undersøgelse; skybrudshåndtering, folkesundhed, øget turisme, muligheden for at klimatilpasse Hovedstaden og bedre fremkommelig for eksisterende trafik, samt plads til ny offentlig transport – måske en letbane ind til Rådhuspladsen?


3 Comments on “S: »Vi må have undersøgt, om vi kan flytte trafikken ned under jorden«

  1. Det lyder besnærende,men man må ikke glemme at der kan være tale
    om tidlig valgflæsk (og senere løftebrud),jeg tror mere på Enhedslistens velvilje om projektet…blot min mening.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*