Åboulevarden kan løse skybrudsproblemer

S: »Vi må have undersøgt, om vi kan flytte trafikken ned under jorden«

hoejdekort_farve1

Rambøll er blevet sat til at regne på hvordan skybrud kan håndteres på Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro. Miljøpunkt Nørrebro har gennem kommunen haft mulighed for at se Rambølls arbejdspapir, der beskriver masterplaner til at håndtere skybrud.

Rambøll skriver, at en stor del af skybrudsproblemet kan løses på Åboulevarden, hvis trafikken føres under jorden i en biltunnel. Der er behov for at tilbageholde op mod 120.000m³ vand i området og konklusionen er, at op til 75.000m³ kan holdes på overfladen, og at resten kan sendes ned i biltunnellen, når der er behov for det.

Netop denne model foreslog Miljøpunkt Nørrebro sidste år, som en fælles skybruds- og trafikløsning, der samtidig skaber helt nye grønne arealer i byen. Teknologien kaldes SMART (Stormwater Management and Road Tunnel) og har allerede sparet udsatte storbyer som Kuala Lumpur milliarder af kroner i skybrudsskader.

Dyr løsning med ‘unikt kvalitetsløft’

Rambøll skriver også, at løsningen vil være dyr – vurderet som skybrudsløsning. Det er Miljøpunkt Nørrebros håb, at Socialdemokraternes valgprogram (se her) nu vil føre til, at der foretages en bred undersøgelse af de trafikale og samfundsøkonomiske perspektiver af en nedgravning af trafikken.

Miljøpunkt Nørrebro er ikke klar over hvad der menes med, at ‘løsningen tidligere har været forkastet’, da ingen tidligere har foreslået noget lignende.

Rambøll skriver også, at en nedgravning af trafikken vil give ‘et unikt kvalitetsmæssigt løft til København og Frederiksberg’, og det mener vi er et godt udgangspunkt for en bredere analyse, der skal inddrage en lang række aktører og planområder.


1 Comment on “Åboulevarden kan løse skybrudsproblemer

  1. Nej, jeg synes ik’, regeringen ska’ blive ved med at maltraktere vores by med alle mulige tiltag til fordel for privattrafikken. Jeg synes de skal lære os i alt muligt omfang at lade bilen stå og tage cyklen ind over broerne!!!
    Jeg gider ik’ blive ved med at se, blive forurenet ELLER betale til at vores by bliver ødelagt af mere og mere privattrafik for magelighedsdanskere! Det er nok allerede!
    Gider GODT betale til udbygning af offentlige transportmuligheder, for f.eks. mange ældre og handicappede ka’ jo ikke lige “hoppe på cyklen”. Jeg synes, at vil man ha’ mulighed for at transportere sig helt ind til vores meget lille centrum KBH. så må det koste noget…betalingsring eller lign. Det vil være DEJLIGT at opleve Ladegårdsåen i live! Men at ødelægge hele undergrunden udelukkende af hensyn til bilerne, vil være en skuffende foranstaltning!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*