Forundersøgelse til åbning af Ladegårds Å bevilget

Så er Ladegårdsåen på budgettet for 2013. I første omgang som en del af en skybrudspakke, der også indeholder andre projekter.Ladegårdsåen på budget

Teksten i budgetforliget er:

“Der afsættes 2,0 mio.kr i anlæg i 2013, 30,1 mio.kr i 2014 og 9,9 mio.kr i 2015 til projektudvikling af skybrudsprojekter, herunder Skt. Annæ Plads, Skt. Kjelds Kvarter, Ladegårdså, Harrestrup Å og Hedebygadekaréen.”

Tillykke til alle jer der har støttet projektet. Vi vil nu arbejde for, at projektet bliver så ambitiøst så muligt, og at borgernes ønsker så vidt muligt følges. Det forstår vi sådan, at projektet skal skabe væsentlige nye grønne områder, aflede skybrudsvand bedst muligt og at trafikken stadig skal fungere.


 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*