Skybrudsplan og Ladegårdsåens fremtid?

Kære støtter af Ladegårdsåen.

Jeg kan se at rigtigt mange af jer har været inde forbi denne side, efter at Politiken i dag skriver, at Planer for åbning af å på Nørrebro er strandet. Vi har endda fået et par hundrede nye 1000 underskrifter oven i!

Jeg vil i løbet af aftenen opdatere denne side med mine tanker om artiklen og hvad det betyder eller ikke betyder for Ladegårdsåen. Jeg har desværre ikke adgang til helt det samme materiale som Politiken har (endnu), men jeg har i dag fået den bagvedliggende rapport fra Rambøll tilsendt. Den må jeg så tage udgangspunkt i, indtil jeg kan få fingre i forvaltningens indstilling (som nogen har lækket til Politiken).

Update 21:56

Så er forvaltningens indstilling offentlig og som jeg skrev nedenfor, så har Politiken ikke rigtigt dækning for den negative vinkling. Forvaltningens indstilling er faktisk temmelig positiv:

I forbindelse med arbejdet har forvaltningen også undersøgt muligheden ved en nedgravning af Ågade/Åboulevarden, som også kunne fungere som en skybrudstunnel, samt en fritlægning af Ladegårds Å, som det har været foreslået af bl.a. Miljøpunkt Nørrebro.

Denne løsning kan indgå som en variant i forhold til Masterplan 2, hvor skybrudstunnelen kan kobles til en vejtunnel under Åboulevarden/Ågåde. De analyser, der er foretaget i forbindelse med vandoplandet Vesterbro og Ladegårds Å viser dog, at dette projekt først og fremmest vil være et trafikprojekt, hvilket betyder at projektet i givet fald skal skattefinansieres.

Projektet er derfor ikke indregnet i høringsudkastet til Masterplan 2, men det skal ses som et muligt supplement til en skybrudstunnel, såfremt der er et politisk ønske om trafikprojektet. Beregningerne viser dog også, at skybrudssikringen af vandoplandet med fordel kan kobles til et eventuelt kommende trafikprojekt på Åboulevarden, for ad den vej at opnå en vis synergi.

Jeg kan ikke lige gennemskue hvorfor Ladegårds Å-projektet kun skulle kunne fungere sammen med masterplan 2 (som jeg lige har skrevet kritisk om nedenfor), men det vil jeg prøve at spørge kommunen om i morgen. Kommunen har nu svaret, at Ladegårds Å kan fungere med begge masterplaner. Dvs. at løsningen med Sct. Jørgens Sø og Ladegårdsåen kan laves sammen og give et helt nyt sammenhængende system.

Update 21:16

Så har jeg haft tid til at læse resuméet af Rambølls arbejde.

Analysen af problemet er overordnet, at byen bliver stadig tættere og mere befæstet og at vi kan forvente mere vand i fremtiden. Overordnet set er udfordringen, at vandet på vej fra oplandet til Havnen skal passere togbanen eller en banegrav – uden at gøre for meget skade på vejen.

Helt overordnet peger Rambøll på, at tilbageholdelse og forsinkelse af vandet lokalt er den billigste løsning, der samtidig giver kvalitet i hverdagen. Ingen overraskelser her.

Udover at tilbageholde vandet skal der stadig være en kapacitet nedstrøms til at modtage vand, og her bliver det interessant:

Masteplan 1: Vandspejlet i Sct. Jørgens Sø sænkes så det kommer under gadeniveau og laves om til en ‘søpark’.

Masterplan 2: Et 5 meter bredt rør fra Åboulevarden ned over Vesterbro til Havnen.

Løsning 1 bliver fremhævet som billigere og med mere kvalitet til byen i dagligdagen. Der kan dog være nogle problemer med fredning osv.

Ladegårdsåen?

I materialet omtales Ladegårds Å-projektet som Variationsforslag 1. Nederst står: “Varianten ses primært som et trafikprojekt og er derfor ikke belyst nærmere i denne plan.” Der er altså ikke dækning i dette materiale for Politikens pointe om, at Ladegardsåen er strandet.

kk_variant2

Rapportens konstatering af, at Ladegårds Å-projektet er et trafikprojekt er selvfølgelig helt rimeligt, specielt set i lyset af, at Socialdemokratiet har skrevet i deres valgprogram, at de vil have undersøgt en nedgravning af trafikken på Åboulevard. Vi ved allerede fra et mere detaljeret arbejdspapir, at Ladegårdsåen og tunnel kan være en vigtig del af en skybrudsløsning, men det er bare også så meget andet.

Jeg synes derfor ikke at Ladegårdsåen strander med denne skybrudsplan. Mange af de grundlæggende tanker i skybrudsplanens masterplan 1 er de samme, der ligger til grund for Ladegårds Å-projektet, og jeg kan sagtens forestille mig, at begge projekter gennemføres.

Ladegårds Å-løsningen vil faktisk omgå en af de grundlæggende problematikker ved masterplan 1; nemlig behovet for at lede forurenet vand til Sct. Jørgens Sø. Med en biltunnel som reservoir vil det ikke være nødvendigt at lede så meget vand til søen.

Til gengæld er masterplan 2 en traditionel kloakløsning til 1,5 milliarder kr., der ikke vil give byen kvalitet i hverdagen. Hvis denne løsning vælges af politikerne, vil næsten hele budgettet gå til det og hele det momentum der er for en grøn omstilling af byen, vil forsvinde ned i gabet på et stort kloakrør.


5 Comments on “Skybrudsplan og Ladegårdsåens fremtid?

  1. Tak for det Irina. Der er unægteligt en noget mere faktabaseret artikel.

    Mvh,
    Anders

  2. Tak for opdateringen. Keep up the good work! Hvad med Rantzausgade-løsningen – er den stadig i spil? Så vidt jeg har kunnet se, så er den løsning en light-udgave af den store, omfattende Aaboulevard-løsning? Rantzausgade-løsningen kan vel stadig fungere som afløb – uden at man skulle grave dybe tuneller?

  3. Måske skulle man bare overveje at både åbne åen på Åboulevarden og Ranzausgade ? Det kunne jo måske blive nødvendigt, når vi ser på alle de her regnvejrsproblemer, vi har lige nu og også fremover kan forvente at få i det område af København, samtidig med at man også fik løst et stort trafik- og forureningsproblem i København? Det ville da alt andet lige, løse en masse fremtidige problemer for vores by ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*