Frederiksberg valgoversigt


Hvad mener partierne om Ladegårds Å-projektet?

Konservative (Borgmester Jørgen Glenthøj)

Visionerne omkring Åboulevarden er ambitiøse. Det synes jeg er fint, for hvis man ikke er ambitiøs, så kommer vi ingen vegne. Hvad der kan realiseres er alt for tidligt at sige noget om, især fordi åen jo kun i begrænset omfang løber gennem Frederiksberg og bolden derfor ikke umiddelbart ligger hos os.  Og så er der jo rigtig mange ting som spiller ind. Her kan jeg f.eks. nævne samspillet med de klimaprojekter, som vi allerede arbejder på, hensynet til at finde den optimale løsning for både klima og trafik, ligesom finansieringen er en kæmpe udfordring. Men visionerne om Ladegårds Å-projektet er gode at lade sig inspirere af.

Socialdemokratiet (Michael Vindfeldt)

En åbning af Ladegårdsåen er et spændende projekt, der vil højne tusindvis af borgeres livskvalitet – på begge sider af kommunegrænsen. Pt. er vi ved at høre borgerne om, hvilket klimatilpasningsprojekt, de foretrækker, og her peger pilen nok i retning af Skt. Jørgens Sø-projektet. Men det ændrer ikke ved, at socialdemokraterne på Frederiksberg er meget positive over for en fritlægning af Ladegårdsåen, hvis økonomien kan findes til det.

SF (Balder Mørk Andersen)

For SF på Frederiksberg er det helt centralt, at vi i samarbejde med Københavns Kommune igen får et åforløb fra Damhussøen og ned til Sankt Jørgens Sø i København […] det samlede projekt kræver afklaring af, hvorvidt der skal laves en tunnelløsning under Ågade/Åboulevarden som giver mulighed for at lade den samme mængde biltrafik passere som i dag. For os at se, er det mange milliarder at bruge på et projekt der i den sidste ende ikke vil rykke ved biltrafikken.

Vi ser således helst en løsning der samtidig mindsker og spreder biltrafikken, men hvis det viser sig at være trafikfagligt såvel som politisk umuligt, er vi villige til at tale om den billigste tunnelløsning. For bare det at få åløbet tilbage ville være af kolossal livskvalitets- og skybrudsmæssig betydning for Frederiksberg og København.

Radikale Venstre (Ruben Kidde)

(OBS Ruben Kidde har Ladegårds Å som mærkesag og har været ude med en udmelding i valgkampen. se artikel her)

Det er afgørende, at Frederiksberg melder sig som partner, så vi får mest muligt ud af projektet, og det ikke bliver et rent København-projekt. En åbning af åen vil give grønne byrum og nye byggegrunde i Nordens tættest befolkede kommune, og det er guld værd.

Venstre (Jan E. Jørgensen)

Ladegårds Å er et spændende projekt – som indgår sammen med de andre spændende projekter i kommunens arbejde. Hvad det hele ender med, bliver afgjort ud fra en samlet vurdering af økonomi, rekreative gevinster og klimagevinster.

Enhedslisten (Thyge Enevoldsen)

Enhedslisten på Frederiksberg støtter genåbningen af Ladegårdsåen. Vi har ikke lagt os fast på en bestemt model, men vi mener det kan ske i sammenhæng med en plan for hvorledes biltrafikken på strækningen reduceres. Vi håber fødelinjer til Metroen kan styrke den kollektive transport, samtidigt med at bilerne i de indre bykvarterer og på Frederiksberg mindskes. Vi tænker ikke åen alene som et element i sikringen mod skybrud, men også som bynatur. Derfor er det vigtigt for os at åen bliver så naturlig som muligt […].


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*